EMELŐGÉP ÜGYINTÉZŐ

RENDSZERÜNK GARANTÁLJA A RENDET

Az emelőgép ügyintéző szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szoftver minden eddiginél nagyobb rendet tart fent és ezzel jelentősen megnő az emelőgépek üzembiztonsága.

• Gondoskodik az emelőgép üzembe helyezésének megszervezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről,
rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás
szakszerű és rendszeres elvégeztetéséről;


• Nyilvántartja és megőrzi az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz minden okmányát az emelőgép,
illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig.


• Naprakészen vezeti az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját,
nyilvántartását és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrzi;


• Gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról,
illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;


• Ütemezi és ellenőrzi az emelőgépek, teher függesztékek időszakos vizsgálatait, illetve ellenőrzi az időszakos
vizsgálatok eredményét és azoknak ismeretében megszervezi a szükséges javításokat, adott esetben intézkedik az emelőgép
üzemének felfüggesztéséről. Az időszakos vizsgálatokhoz, valamint a javítások idejére megszervezi
az emelőgép üzemeltetésének felfüggesztését;


• Intézkedik arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített
személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;


• Az időszakos vizsgálatokról készített jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok
felszámolására az üzemeltető felé intézkedési javaslattal él.ISMERJE MEG A SZOLGÁLTATÁSUNKAT